Historia harcerstwa na ziemii pszczyńskiej

 Halina Nocoń, Harcerstwo pszczyńskie w II Rzeczypospolitej, Pszczyna 2024

Do naszego księgozbioru trafiła, wydana niedawno monografia Harcerstwo pszczyńskie w II Rzeczypospolitej, autorstwa dr Haliny Nocoń. Książka przybliża dzieje tej młodzieżowej organizacji na ziemi pszczyńskiej w okresie międzywojennym. Praca licząca ponad 500 stron porusza wszystkie aspekty działalności harcerstwa. Omawia historię pszczyńskiego hufca od czasu jego powstania. Przedstawia życiorysy komendantów Hufca, historie poszczególnych drużyn żeńskich i męskich oraz biografie ich drużynowych. Opisuje harcerskie życie, czyli obozy, zloty czy wędrówki w granicach całej II Rzeczypospolitej, oraz poza jej granicami. Osobne rozdziały poświęca opiekunom harcerstwa w szkołach , Harcerskiemu Ośrodkowi Pracy w Rudołtowicach, Stanicy Harcerskiej na Buczu, Szkole Instruktorów Zuchowych w Nierodzimiu, Centralnej Szkole Instruktorów Harcerstwa Męskiego w Górkach Wielkich czy Szkole Szybowcowej koło Goleszowa. Książka, dzięki skrupulatnym kwerendom autorki w archiwach, zbiorach prywatnych oraz przedwojennej prasie, posiada bogatą dokumentację fotograficzną i źródłową. Do pracy zostały załączone ponad 100-stronicowe wspomnienia i relacje pszczyńskich harcerzy z okresu ich działalności w ZHP.

Zapraszamy do biblioteki, by zapoznać się z tą ważną i cenną pozycją.

Mądre zarzadzanie czasem

Miłosz Brzeziński, Życiologia czyli o mądrym zarządzaniu czasem, Warszawa 2014

 

 Chcielibyśmy przybliżyć Państwu nową pozycję z naszego księgozbioru. Jest to praca Miłosza Brzezińskiego Życiologia czyli o mądrym zarządzaniu czasem. Jak pisze autor – wykładowca akademicki, coach i mentor AIP Bussines Link – jest to książka, która powinien przeczytać każdy, kto ma poczucie, że nieustannie brak mu czasu. Autor z humorem prowokuje czytelnika do przemyśleń nad uporządkowaniem własnego życia. Jest to trudna sztuka w tych zwariowanych czasach, ale jeśli się za te porządki nie weźmiemy się sami, to w naszym otoczeniu znajdą się inni którzy zagospodarują nasze życie po swojemu. Książka w przystępny sposób, w formie dialogów, scenek i porad objaśnia nasze codzienne życie i wynikające z nich sytuacje interpersonalne powiązane z zarządzaniem czasem. Pokazuje jak, dzięki niewielkiemu wysiłkowi i dobrej woli, można osiągnąć harmonię i współpracę w stosunkach rodzinnych, towarzyskich oraz w miejscu pracy. A dzięki temu mieć więcej czasu na ważna z naszego punktu widzenia zajęcia.

O skuteczności w edukacji

Julian Piotr Sawiński, Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji,  Warszawa 2015

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji Julian Piotr Sawiński w sklepie  TaniaKsiazka.pl 

    Księgozbiór naszej biblioteki powiększył się o kolejną pozycję Juliana Piotra Sawińskiego, specjalisty w zakresie dydaktyki. Jest to dwuczęściowy poradnik dla nauczycieli i edukatorów pt. Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji, wydany w roku 2015 przez wydawnictwo „Difin”. Autor przedstawia skuteczne metody aktywizowania uczniów do nauki wraz z praktycznymi przykładami ich stosowania. Prezentowane zagadnienia dotyczą edukacyjnych innowacji, które zwykle łamią normy, schematy i stereotypy oraz zmierzają do uzyskania wyższych efektów uczenia się naszych podopiecznych. Wymaga to precyzyjnego formułowania celów oraz zapału i chęci do wysiłku, prawdziwego zaangażowania i entuzjazmu. W swej książce okazuje, jak sprawnie organizować kształcenie, które przekłada się na lepszą przyszłość uczniów. By zwiększyć efektywność wykorzystania podręcznika i umożliwić aktywną z nim pracę, autor zaopatrzył każdy rozdział w : dobre rady dla Czytelników, zadania do samodzielnej pracy oraz wykaz literatury, pozwalającej pogłębić omawiane zagadnienia. Zapraszamy do zapoznania się z tą cenną dla nauczycieli i edukatorów lekturą.

O porozumieniu i zrozumieniu we współczesnym świecie

Jarosław Jagieła, Jak lepiej rozumieć siebie i innych,  Warszawa 2023


Chcielibyśmy zaproponować Państwu zapoznanie się z nową książką w naszych zbiorach. Jest to książka Jarosława Jagieła „Jak lepiej rozumieć siebie i innych. Analiza transakcyjna dla młodych dorosłych i... nie tylko”, wydana przez wydawnictwo „Difin”. Autor przybliża nam jedną z koncepcji psychologicznych, jaką jest analiza transakcyjna. Jest to koncepcja relacji międzyludzkich, która pozwala lepiej poznać siebie i innych. W wędrówce przez wybrane zagadnienia życia codziennego czytelnikowi towarzyszy dwoje nastolatków Agnieszka i Dominik. Są to osoby tuż przed maturą które zastanawiają się nad wyborem kierunku studiów. By wybór był prawidłowy, postanawiają najpierw poznać swoją psychikę, by móc lepiej zrozumieć siebie, a także innych by umieć im pomagać. Przez meandry ludzkiej psychiki i zachowań prowadzi tych dwoje bohaterów mentor Dr Q. Dzięki niemu Agnieszka i Dominik, a wraz z nimi czytelnicy książki, poznają ludzkie zachowania. Dowiadują się jak ludzie porozumiewają się między sobą, jak należy budować relacje z innymi, jak osiągać postawione przed sobą cele czy wreszcie jak radzić sobie z kryzysami w życiu. Książka podzielona jest na rozdziały omawiające poszczególne zagadnienia. Każdy rozdział składa się z omówienia kolejnego problemu oraz dotyczących go porad Doktora Q. Są też do każdego rozdziału dołączone ćwiczenia pozwalające lepiej zrozumieć jak radzić sobie w kontaktach z innym człowiekiem. Publikację kończą załączone do niej Ćwiczenia, gry i zabawy, które pozwolą lepiej przyswoić sobie wiedzę na temat Analizy transakcyjnej oraz mogą być przydatne w trakcie jej przeprowadzanie.

Śląskie dzieje w rodzinnych wspomnieniach

 Czesław Czerwionka, Pamiętnik rodzinny, Pszczyna 2019

"Pamiętnik rodzinny" autorstwa Czesława Czerwionki są to spisane od roku 1992 wspomnienia perypetii życiowych autora. Począwszy od narodzin w 1922 roku, poprzez życie w niepodległej Polsce, okupację i służbę w Wehrmachcie, pobyt w amerykańskiej niewoli, Polskich Siłach Zbrojnych w Wielkiej Brytanii, powrót do rodzinnej Łąki, aż do nauki i pracy w powojennym szkolnictwie. "Pamiętnik" przybliża czytelnikowi, na jednostkowym przykładzie autora, skomplikowaną sytuację polityczną na Górnym Śląsku w okresie przedwojennym oraz w czasie okupacji niemieckiej. Ukazuje drogi i trudne wybory, a także ich późniejsze konsekwencje dla mieszkańców Śląska, w tym ziemi pszczyńskiej, w burzliwej pierwszej połowie 20 wieku. Możemy obserwować wpływ wielkiej polityki na los i perypetie zwykłych ludzi. Jest to ciekawy wycinek historii małej ojczyzny, przedstawiający wydarzenia i ludzi których znał autor "Pamiętnika".

 

Grzegorz Sztoler: Dom trzech pokoleń, Górny Śląsk 2010

 

Autor "Domu trzech pokoleń" opisuje bogatą historię swojej rodziny, prowadząc czytelnika poprzez kolejne generacje rodu. Opowieść rozpoczyna się w roku 1889 w Brzeźcach, kiedy to pradziad autora przychodzi na świat. Dalej narrator opisuje kolejne pokolenia rozrastającego się rodu aż do współczesności. Omawia czas Wielkiej Wojny, Powstań i życia w międzywojennej Polsce. W kolejnych rozdziałach, możemy poznać pogmatwane losy mieszkańców Górnego Śląska w czasie II wojny światowej, które, jak pisze sam autor „mogłyby stanowić kanwę filmu”. Niektórzy członkowie rodziny za swoją działalność na rzecz polskości tych ziem, biorąc udział w powstaniach czy w polskiej działalności kulturalnej trafili do niemieckich obozów koncentracyjnych, a inni zostali przymusowo wcieleni do niemieckiego wojska.

Ważnym rozdziałem dziejów rodziny był rok 1945. Z jednej strony zagrożenie związane z cofającym się niemieckim frontem i wkraczającymi wojskami rosyjskimi, z drugiej pomoc więźniom obozu koncentracyjnego Auschwitz, którzy uciekli z Marszu Śmierci w 1945 roku.

 

Książki można wypożyczyć w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Pszczynie.